ارتباط با ما

گروه منتال استودیو آمادگی پذیرفتن پروژه و پاسخ به پرسش های شما در زمینه ی بازی سازی را دارد.


شیراز - خیابان قصرودشت - کوچه ی 21 - ساختمان 104 - استودیو منتال

987132321057+