کدنویسی در گیم میکر-سطح مبتدی-قسمت دهم

کدنویسی در گیم میکر-سطح مبتدی-قسمت دهم

کدنویسی در گیم میکر

(عملگرها:)همانطور که در کدنویسی در گیم میکر-سطح مبتدی-قسمت نهم دیدید ما توانستیم با ایجاد تعداد حداقل منابع یک پروژه تستی بسیار کوچک بسازیم.

در آن درس با دو نکته بسیار  مهم آشنا شدیم. اول اینکه زمانی که در کدنویسی در گیم میکر از رخداد Create  در یک آبجکت استفاده می کنید و کدی را در مقابل آن قرار می دهید٬ آن کد یک بار و بلافاصله بعد از ظاهر شدن آبجکت در صحنه بازی به اجرا در می آید.

نکته مهم دیگر این بود که ما با استفاده از علامت = در قطعه کد زیر توانستیم دستور انتقال آبجکت به مبدا روم را صادر کنیم:

x=0;

y=0;

علامت =  در این دو قطعه کد را یک عملگر می نامند. در این قسمت از کدنویسی در گیم میکر با عملگرها در زبان GML آشنا می شویم:

عملگرتساوی (=)

معنای = در زبان های برنامه‌ نویسی این فرمان است که طرف سمت چپ علامت باید برابر با طرف دوم آن در سمت راست بشود؛ یعنی در مثال بالا باید مختصات مکانی طول و عرض آبجکت برابر با 0 شود و نتیجه آن انتقال آبجکت از محل قرارگیری اولیه آن به نقطه مبدا می باشد.

نکته:  ترتیب دو طرف عملگر تساوی بسیار اهمیت دارد و همیشه بایستی عبارت حاصل یک عبارت منطقی و امکان پذیر باشد. در غیر این صورت دچار error خواهیم شد. مثلاً عبارات زیر از این نظر صحیح محسوب می شوند:

x=32;

y=570;

همانطور که می بینید در این موارد در طرف چپ عملگر یک متغیر و در طرف راست یک ثابت قرار دارد. وظیفه عملگر این است که مقدار متغیر در چپ را با مقدار ثابت در راست برابر کند و نتیجه صدور یک دستور صحیح است.با این توضیح عبارات زیر نادرست و غیر منطقی خواهد بود:

450 = x;     نادرست

2 = y;     نادرست

زیرا ثابت ها مقدار یکسان و غیر قابل تغییر دارند و نمی توان آن را برابر با یک متغیر کرد. یعنی در صورتی که در سمت چپ عملگر تساوی، یک ثابت قرار داشته باشد تنها همان ثابت یا عبارتی معادل با آن امکان قرار گرفتن در طرف راست را دارد:

5 = 5;

5= 2 + 3;

علاوه بر عملگر تساوی، عملگرهای دیگری نیز داریم که ساده اما مهم و پرکاربرد هستند:

عملگر جمع(+)

این عملگرمقادیر دوطرف را با هم جمع می کند و ترتیب راست و چپ آن تفاوتی ایجاد نمی کند:

x = 230 + 180;

x = 180 + 230;

در دو طرف این عملگر هم ثابت و هم متغیر می تواند قرار داشته باشد:

y = 8 + 5;

x = x + 10;

عملگر تفریق(-)

در این عملگر برخلاف جمع، ترتیب مقادیر یکسان نیست و جابه جا کردن مقادیر راست و چپ تفاوت ایجاد می کند. مثلا در مثال زیر حاصل عبارت اول 8 و حاصل عبارت دوم 8- است.

x = 10 – 2;

x = 2 – 10;

در دو طرف این عملگر نیز می تواند ثابت یا متغیر قرار داشته باشد:

x = x – 50;

y = x – y;

عملگر ضرب (*)

این عملگر، طرفین را در هم ضرب می کند و مانند عملگر جمع، ترتیب در حاصل آن تفاوتی ایجاد نمی کند. همچنین می تواند از ثابت یا متغیر در دو طرف آن استفاده نمود:

 

x = 2 * 360;

x = 360 * 2;

y = x * 120;

عملگر تقسیم (/)

این عملگر طرف چپ را بر طرف راست تقسیم می نماید و بر خلاف دو عملگر قبل، ترتیب طرفین دراستفاده از آن یکسان نیست.  در نتیجه طبیعی است که دو عبارت زیر برابر نیستند. زیرا مقدار x در عبارت اول برابر با 0.5 و در عبارت دوم، 2 خواهد بود.

x = 1 / 2 ;

x = 2 / 1;

همچنین مانند دوعملگر قبل، می توان هم از ثابت و هم از متغیر در دو طرف این عملگر استفاده نمود:

x = 60 / 3;

x = y / 5;

در قسمت بعدی آموزش کدنویسی در گیم میکر با قانون بسیار مهمی برای کار با عملگرها آشنا خواهیم شد. بنابراین این سلسله مطالب را دنبال کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *